‘Den doop’

Zet het studentenleven goed in

In de media, via andere studenten, ... over studentendopen doen de wildste verhalen de ronde. Niettegenstaande de ‘uitdagingen’, draait een doop bij het VRG vooral om verbroedering tussen studenten en vormt het een ludieke start van onvergetelijke jaren als student!

‘Den doop’

Is 'den doop'
wel veilig

Vieze dingen eten en diverse proefjes horen er natuurlijk bij tijdens onze tweedaagse doop, maar alles verloopt op een veilige en gecontroleerde manier. In Gent geldt namelijk een doopdecreet waar het VRG zich strikt aan houdt.   

We vragen je om voor aanvang een medische fiche in te vullen die we gedurende de hele doop bij de hand houden. Daarnaast heeft het voltallige doopcomité de basis EHBO in de vingers en houden we natuurlijk rekening met jouw persoonlijke medicatie.   

Waarom zou ik me laten dopen?

Wie zich laat dopen, maakt vrienden voor het leven. Vanaf de eerste minuut schep je een band met de andere schachten. Daarnaast leer je tijdens de gemeenschappelijke activiteiten ook studenten uit andere verenigingen kennen. Je laten dopen is dus een beetje netwerken. 

Gedoopte studenten kunnen deelnemen aan onze legendarische cantussen, wekelijkse clubavonden en andere VRG-activiteiten. Je kan bovendien bij andere actieve leden terecht voor vragen over studies, samenvattingen of notities. 

Hoe kan ik me inschrijven?

‘Den doop’ vindt traditioneel plaats eind oktober. Tot dan kan je je dus inschrijven bij een lid van het doopcomité. Je herkent hen aan de gekruiste VRG-linten. 

Het doopcomité is aanwezig op de introductiedag, het eerste bachelorweekend, de openingsTD en tal van andere VRG-activiteiten. Natuurlijk kan je hen ook contacteren via mail!